Výběrové řízení …

Chci pracovat v EMTC

Životopis (CV - Curriculum Vitae)

V sekci „volná místa” naleznete všechny pracovní pozice, které aktuálně nabízíme. Pomocí odpovědního formuláře nám pošlete životopis a motivační dopis,ve kterém vystihnete svůj zájem o danou pozici. Pokud máte zájem o více pracovních pozic z nabídky, odpovězte na každou inzerovanou pozici zvlášť.

Vyhodnocení životopisů je součástí prvního kola přijímacího řízení a trvá zpravidla 2 týdny. Nejvhodnější kandidáty následně oslovíme a pozveme do druhého kola.

Ve druhém, případně dalších kolech výběrového řízení se u nás nejčastěji setkáte s osobními pohovory se zástupci personálního oddělení, nebo s videodotazníkem či Assessment centrem. U některých pracovních pozic využíváme i dalších možností k prokázání vašich pracovních schopností a dovedností. Můžete se tak setkat například s požadavkem na zpracování případových studií, nebo testů, zaslání portfolia dosavadní práce nebo dodání referencí. Výběrová řízení jsou u nás nejčastěji tříkolová. Po každém kole dostávají všichni kandidáti telefonicky či elektronicky zpětnou vazbu, jejíž termín je vždy předem dohodnutý.

Nahoru

Co mě čeká a jak se připravit

Assessment Centrum (AC) a Osobní pohovor

AC je objektivní a velice efektivní metoda, která je stále častěji uplatňována při výběru nejvhodnějšího kandidáta pro danou pracovní pozici. Pracovní pozice je specifikována řadou kritérií, podle kterých se hodnotí kompetence každého účastníka AC. Sledují se schopnosti, dovednosti, potenciál i reakce a projevy chování účastníků AC. AC bývá většinou jednodenní, často je i v podobě půldenního mini AC. Pokud se jedná o celý den, je samozřejmostí kromě krátkých přestávek i jedna hodinová přestávka na oběd, případně je připraveno malé pohoštění. Počet kandidátů je vždy závislý na typu obsazované pozice. Počet hodnotitelů/pozorovatelů je závislý na počtu hodnocených. Hodnotitelé jsou nejčastěji zaměstnanci společnosti - personalisté, manažeři.

Jak zaujmout na AC

 • Buďte aktivní, prosazujte se, ale ne za každou cenu.
 • Chovejte se přirozeně, nehrajte si na někoho jiného, ale nebojte se na sebe upozornit dobrým nápadem. Základem úspěchu je vyzdvihnutí pozitivních stránek a předností.

Jak se připravit na AC a pohovor

 • Předem naplánovat cestu, najít si spoj – dochvilnost je důležitá.
 • Dobře a kvalitně se vyspat a jít na pohovor či AC s čerstvou myslí.
 • Na nic si nehrát, být sám sebou - otevřenost, vstřícnost a dobrá nálada je základ úspěchu.
 • Volit vhodné oblečení a celkově upravit vzhled.
 • Zjistit si maximum informací o společnosti a obsazované pozici.
 • Vědět, proč chci danou pozici získat, čím mě zaujala a co mohu nabídnout.

Co je videodotazník a jak na něj být připraven

Zasílání videodotazníků uchatečům e - mailem volí jako součást výběrového řízení stále více společností. Uchazeči odpovídají prostřednictvím počítače s web-kamerou z domova na zadané otázky. Kandidáti se na video pohovor nemusí nijak zvlášť připravovat, otázky vidí poprvé až při zahájení nahrávání, během kterého nemohou pohovor pozastavit, změnit nebo nahrát znovu.

Jak se připravit

Příprava je stejná jako u pohovoru. Navíc je zde pouze technická příprava. Z technického vybavení je třeba mít k dispozici počítač a příslušenství pro přenos obrazu a zvuku (webkameru a mikrofon). V případě využití této metody jsou uchazečům vždy předem zaslány detailní instrukce.

Nahoru

Jak vytvořit životopis a motivační dopis

Životopis (CV – Curriculum vitae)

Životopis je pro personalistu prvním kontaktem s vámi. Proto jsou jeho obsah a forma velmi důležité. Je to vlastní prezentace, musí tedy zaujmout a na přiměřeném prostoru říci maximum informací. CV by mělo být věcné, stručné a především strukturované. Neméně důležitá je také forma, tedy grafická úprava. Přehlednost a originalita jsou dnes již nutností.

  Jaké údaje v životopise rozhodně nevynechat

 • osobní a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, kontakt),
 • dosažené vzdělání a absolvované vzdělávací kurzy či zahraniční studijní programy,
 • pracovní zkušenosti seřazené chronologicky od nejaktuálnější pozice,
 • jazykové a počítačové dovednosti,
 • další dovednosti a znalosti, případně certifikáty a oprávnění,
 • řidičský průkaz

Motivační dopis

Už ze samotného názvu vyplývá, že by měl tento dokument obsahovat, co je pro vás motivující. Proč chcete pracovat na dané pozici, případně proč chcete pracovat pro naši společnost. Zároveň je zde místo pro to, uvést důvod, proč si myslíte, že jste právě vy tím nejvhodnějším kandidátem. Vyjádření ale nesmí být příliš dlouhé. Musí nás zaujmout, ne naopak. Tento typ dokumentu se také označuje jako průvodní dopis, tedy dopis, který doprovází váš životopis. Proto není nutné v něm zbytečné uvádět informace, které máte již v životopise. Vyhýbejte se „univerzálním“ motivačním dopisům. Nic takového totiž neexistuje. Dejte si tu námahu a pište originální dopis ke každé reakci.

Nahoru